La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca vol donar a conèixer a tots els centres educatius de les Illes Balears el Canal Prioritari que ha establert l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) per comunicar la difusió de contingut sensible a Internet i sol·licitar la seva retirada.  

Malgrat els innombrables avantatges que proporcionen les noves tecnologies, aquestes proporcionen infraestructures que poden servir de via per danyar de forma greu la privacitat de les persones. Amb l’extensió i l’ús intensiu de dispositius mòbils i internet, xarxes socials i altres serveis ha proliferat la difusió de formes de violència que persegueixen, a més, la humiliació pública de les víctimes.  

 L’obtenció i difusió il·legítima d’imatges sensibles a través d’Internet, és un dels instruments més usats en els casos d’assetjament en l’entorn escolar -bullying i cyberbullying- i d’assetjament sexual a menors -grooming o conseqüències derivades del sexting.

El Canal prioritari de l’AEPD per comunicar la difusió il·lícita de contingut sensible i sol·licitar la seva retirada pretén oferir una resposta ràpida en situacions excepcionalment delicades, com aquelles que inclouen la difusió de contingut sexual o violent. L’objectiu és establir una via en la qual les reclamacions rebudes seran analitzades de forma prioritària, permetent que l’Agència, com a autoritat independent, pugui adoptar, si cal, mesures urgents que limitin la difusió i l’accés de les dades personals. 

 En el cas de plantejar una reclamació per aquestes situacions, el ciutadà haurà de descriure les circumstàncies en què s’ha produït la difusió no consentida de les imatges, indicant en particular si la persona afectada és víctima de violència de gènere, abús o agressió sexual o assetjament , o si pertany a qualsevol altre col·lectiu especialment vulnerable com el dels menors d’edat, persones discriminades per la seva orientació sexual o raça, persones amb discapacitat o malaltia greu o en risc d’exclusió social, així com especificant l’adreça o adreces web en les que s’han publicat 

 Després de l’anàlisi de la reclamació formulada, l’Agència ha de determinar la possible adopció urgent de mesures cautelars previstes en la llei espanyola de protecció de dades per evitar la continuïtat del tractament il·legítim de les dades personals en els casos particularment greus abans esmentats. Al temps, l’Agència valorarà l’obertura d’un procediment sancionador contra el o els usuaris responsables d’haver realitzat el tractament il·legítim de dades corresponent. A més, en aquests casos, aquestes persones poden tenir no només responsabilitat administrativa sinó també disciplinària, civil i penal. 

Podeu accedir a aquest Canal a través de la web de l’AEPD: www.aepd.es