GESTIB FAMÍLIES

Bon dia,

Davant la situació d’excepcionalitat, les famílies (pare, mare i/o tutor/a) poden sol·licitar individualment el seu compte d’ususari del GESTIB per via telemàtica.
 
Per fer-ho hauran d’enviar les següents dades al correu electrònic del centre (ceipjoanvenyiclar@educaib.eu):

– Nom i llinatges
– Nom del fill/a o tutelat/da i curs en què es troba escolaritzat
– Número de telèfon mòbil
– Escrit d’autorització per crear un compte d’usuari per accedir al GestIB, i que s’adjunta a aquest correu, degudament emplenat i signat.

Sinó s’adjunten totes aquestes dades a més del full emplenat i signat no es podran donar d’alta.

Així podreu consultar les notes i fer tota la resta de tràmits que l’aplicació GESTIB permet.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

DOCUMENT EN PDF. CLICAU DAMUNT L’ENLLAÇ PER DESCARREGAR-LO:

Sol·licitud Usuaris GESTIB