EQUIP DIRECTIU I CLAUSTRE DE PROFESSORS:

DIRECTOR:   TOMEU FONT OLIVER

tfont@ceipjoanvenyiclar.cat

 CAP D’ESTUDIS: 

 PAU TOMÀS RAMIS

 XISCA SBERT OLIVER

 PILAR MAS

ptomas1@ceipjoanvenyiclar.cat

mfsbert@ceipjoanvenyiclar.cat

mpmas@ceipjoanvenyiclar.cat

 SECRETÀRIA:  MARGALIDA JUAN TABERNER

mjuan9@ceipjoanvenyiclar.cat

EDUCACIÓ INFANTIL

CURS TUTOR/A
3 ANYS A

XIMA MORENO

 xima@ceipjoanvenyiclar.cat

3 ANYS B

ANTÒNIA DE PADUA CATANY

acatany@ceipjoanvenyiclar.cat

3 ANYS A NOU

JOAN BARCELÓ

jbarcelo@ceipjoanvenyiclar.cat

3 ANYS B NOU

Mª ANTÒNIA RIGO

 marigo@ceipjoanvenyiclar.cat

4 ANYS A

MARGALIDA ROSSELLÓ

 mrossello@ceipjoanvenyiclar.cat

4 ANYS B

NEUS TUGORES

ntugores@ceipjoanvenyiclar.cat

4 ANYS A NOU

XISCA GUASP

 fguasp@ceipjoanvenyiclar.cat

4 ANYS B NOU

Mª PAU BURGUERA

 mpburguera@ceipjoanvenyiclar.cat

5 ANYS A

CATALINA SASTRE

csastre@ceipjoanvenyiclar.cat

5 ANYS B

MARIA MAS

m.mas@ceipjoanvenyiclar.cat

5 ANYS A NOU

MARGALIDA BALLESTER

 mballester4@ceipjoanvenyiclar.cat

5 ANYS B NOU

XISCA GARAU

 fgarau@ceipjoanvenyiclar.cat

MÚSICA ED INF.

JOAN POMAR

jpomar@ceipjoanvenyiclar.cat

ANGLÈS ED INF.

EVA FERNÁNDEZ

 efernandez@ceipjoanvenyiclar.cat

AL INFANTIL

MARINA VILANOVA

mvilanova@ceipjoanvenyiclar.cat

SUPORT

PAU TOMÀS

 ptomas1@ceipjoanvenyiclar.cat

MARGALIDA JUAN

mjuan9@ceipjoanvenyiclar.cat

MARGALIDA MESQUIDA

mmesquida2@ceipjoanvenyiclar.cat

MARGALIDA OBRADOR

mobrador2@ceipjoanvenyiclar.cat

PT MIQUELA ALCINAS

malcinas@ceipjoanvenyiclar.cat

                       EDUCACIÓ PRIMÀRIA                             

CURS TUTOR/A
1R A

              ISABEL TOMÀS              

 itomas@ceipjoanvenyiclar.cat

1R B

Mª BONAVENTURA VANRELL

mbvanrell@ceipjoanvenyiclar.cat

1R C

Mª ANTÒNIA CÀNAVES

 macanaves@ceipjoanvenyiclar.cat

1R D

MARGALIDA LLADONET

 mlladonet@ceipjoanvenyiclar.cat

2N A

JOANA Mª SÁNCHEZ

 jmsanchez@ceipjoanvenyiclar.cat

2N B

GABRIELA Mª SÁNCHEZ

 gmsanchez@ceipjoanvenyiclar.cat

2N C

ANTÒNIA LLADÓ

 allado@ceipjoanvenyiclar.cat

3R A

MARGALIDA TABERNER

 mtabernerbarcelo@ceipjoanvenyiclar.cat

3R B

JUANA MARIA PUJOL

jmpujol@ceipjoanvenyiclar.cat

3R C

MARIA PUIG

 mpuig1@ceipjoanvenyiclar.cat

4T A

JOAN PONS

 jpons5@ceipjoanvenyiclar.cat

4T B

MIQUEL MESQUIDA

 mmesquida5@ceipjoanvenyiclar.cat

4T C

AINA Mª ROIG

 amroig1@ceipjoanvenyiclar.cat

4T D

Mª ANTÒNIA OBRADOR

mobrador1@ceipjoanvenyiclar.cat

5È A

MARGALIDA FERRER

 mferrer1@ceipjoanvenyiclar.cat

5È B

SÍLVIA PITA

spita@ceipjoanvenyiclar.cat

5È C

GABRIELA Mª JULIÀ

 gmjulia@ceipjoanvenyiclar.cat

5È D

MIQUEL ÀNGEL CANTALLOPS

macantallops@ceipjoanvenyiclar.cat

6È A

JERÒNIA POCOVÍ

 jpocovi@ceipjoanvenyiclar.cat

6È B

SEBASTIANA VIDAL

 svidalmas@ceipjoanvenyiclar.cat

6È C

PETRINA VIDAL

 pvidal@ceipjoanvenyiclar.cat

6È D

TONI PUIG

apuig1@ceipjoanvenyiclar.cat

RELIGIÓ: JUANA Mª HIDALGO

jmhidalgo@ceipjoanvenyiclar.cat

ANGLÈS:

CARME PACHECO

mcpacheco@ceipjoanvenyiclar.cat

JOANA Mª RIBAS

jmribas@ceipjoanvenyiclar.cat

ELISENDA FERRER

eferrer@ceipjoanvenyiclar.cat

Mª MAGDALENA LLADÓ

mmllado1@ceipjoanvenyiclar.cat

EDUCACIÓ FÍSICA:

ANTÒNIA BAUÇÀ

abauza@ceipjoanvenyiclar.cat

MARGALIDA PRIETO

mprieto@ceipjoanvenyiclar.cat

MÚSICA:

JOAN POMAR

jpomar@ceipjoanvenyiclar.cat

UNITAT D’ORIENTACIÓ EDUCATIVA I PSICOPEDAGÒGICA

ORIENTADORA

XISCA LLITERES

xlliteras@ceipjoanvenyiclar.cat

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

MªANTÒNIA MELIÀ

mamelia@ceipjoanvenyiclar.cat

AUDICIÓ I LLENGUATGE

LAURA JABALERA

ljabalera@ceipjoanvenyiclar.cat

AUDICIÓ I LLENGUATGE

MARINA VILANOVA

mvilanova@ceipjoanvenyiclar.cat

PEDAGOGIA TERAPÈUTICA

MIQUELA ALCINAS

malcinas@ceipjoanvenyiclar.cat

PEDAGOGIA TERAPÈUTICA

ELENA GUILLEN

eguillen@ceipjoanvenyiclar.cat

PEDAGOGIA TERAPÈUTICA

Mª PILAR MAS

mpmas@ceipjoanvenyiclar.cat