Concurs: Som els caparrots!

FOTOS DE GUILLEM MORANTA - EXTRETES DE: https://diaricampos.com