EDUCACIÓ INFANTIL

3 ANYS A
XIMA MORENO
3 ANYS B
ANTÒNIA DE PÀDUA CATANY
3 ANYS A NOU
IMMA PIJUÁN
3 ANYS B NOU
ANTÒNIA MUT
4 ANYS A
PERE GUTIÉRREZ
4 ANYS B
CAROL FORNÉS
4 ANYS A NOU
XISCA GUASP
4 ANYS B NOU
Mª PAU BURGUERA
5 ANYS A
MARGALIDA HUGUET
5 ANYS B
XISCA GARAU
5 ANYS A NOU
MARIA MAS
5 ANYS B NOU
MARGALIDA BALLESTER

Suport:
+1: MARGALIDA MESQUIDA
+1: MARGALIDA JUAN
+1: MARGALIDA OBRADOR

AL: MARINA VILANOVA

PT: Mª MAGDALENA COLOM
PT: XISCA OBRADOR

Anglès:
JOANA Mª RIBAS

Música:

MARINA VERD

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

1R A
JOANA Mª SÁNCHEZ
1R B
GABRIELA Mª SÁNCHEZ
1R A NOU
MARIA SALVÀ
1R B NOU
ANTONI PUIG
2N A
ISABEL TOMÀS
2N B
MARGALIDA LLADONET
2N A NOU
MIQUELA PONS
2N B NOU
Mª VENTURA VANRELL
3R A
Mª ANTÒNIA OBRADOR
3R B
JOAN PONS
3R A NOU
JERÒNIA POCOVÍ
3R B NOU
MIQUEL MESQUIDA
4T A 
JOANA Mª PUJOL
4T B
Mª JOSEP BAUZÀ
4T C
ANTÒNIA LLADÓ
4T D
AINA Mª ROIG
5È A 
JULIÀ PUJOL
5È B
ELENA RIVAS
5È C
JOANA Mª GARCÍAS
5È D
ANDREA RUIZ
6È A
MARIA PUIG
6È B
MARGALIDA TABERNER
6È C
SÍLVIA PITA
Suport:
AD: Mª ANTÒNIA MELIÀ
AL: AINA SALVÀ
AL: MARGALIDA JAUME
PT: CRISTINA RODRÍGUEZ
PT: PILAR MAS
PT: ANTÒNIA CLADERA
PT: XISCA OBRADOR

Educació Física: 
MATEU SIMÓ
CATI PERELLÓ

Anglès:
JOANA Mª RIBAS
CARME PACHECO
Mª MAGDALENA LLADÓ

Música:

MARGALIDA TABERNER
MARINA VERD

Orientadora: 
XISCA LLITERAS
CATI GARAU

Religió: