EDUCACIÓ INFANTIL

CURS TUTOR/A
3 ANYS A

MARGALIDA HUGUET

 mhuguet@ceipjoanvenyiclar.cat

3 ANYS B

XISCA GARAU

fgarau@ceipjoanvenyiclar.cat

3 ANYS A NOU

MARIA MAS

m.mas@ceipjoanvenyiclar.cat

3 ANYS B NOU

EUGÈNIA CUENCA

 ecuenca@ceipjoanvenyiclar.cat

4 ANYS A

XIMA MORENO

 xima@ceipjoanvenyiclar.cat

4 ANYS B

ANTÒNIA CATANY

acatany@ceipjoanvenyiclar.cat

4 ANYS A NOU

MARIA DEL MAR RAMIS

 mmramis@ceipjoanvenyiclar.cat

4 ANYS B NOU

IMMA PIJUÁN

 ipijuan@ceipjoanvenyiclar.cat

5 ANYS A

MARGALIDA ROSSELLÓ

mrossello@ceipjoanvenyiclar.cat

5 ANYS B

MARGALIDA BALLESTER

mballester4@ceipjoanvenyiclar.cat

5 ANYS A NOU

XISCA GUASP

 fguasp@ceipjoanvenyiclar.cat

5 ANYS B NOU

MARIA PAU BURGUERA

 mpburguera@ceipjoanvenyiclar.cat

ANGLÈS ED INF.

JOANA MARIA RIBAS

 jmribas@ceipjoanvenyiclar.cat

PT INFANTIL

NATIVIDAD MOREY JAUME

mmorey@ceipjoanvenyiclar.cat

SUPORT

CRISTINA DE UNZUETA

 cdeunzueta@ceipjoanvenyiclar.cat

MARGALIDA MESQUIDA

mmesquida2@ceipjoanvenyiclar.cat

MARGALIDA OBRADOR

mobrador2@ceipjoanvenyiclar.cat

                       EDUCACIÓ PRIMÀRIA                             

CURS TUTOR/A
1R A

              GABRIELA Mª SÁNCHEZ             

 gmsanchez@ceipjoanvenyiclar.cat

1R B

JOANA Mª SÁNCHEZ

jmsanchez@ceipjoanvenyiclar.cat

1R A NOU

JERÒNIA POCOVÍ

 jpocovi@ceipjoanvenyiclar.cat

1R B NOU

TONI PUIG

 apuig1@ceipjoanvenyiclar.cat

2N A

ESTIBALIZ REYES

 ereyes@ceipjoanvenyiclar.cat

2N B

BEL TOMÀS

 itomas@ceipjoanvenyiclar.cat

2N C

MARGALIDA LLADONET

 mlladonet@ceipjoanvenyiclar.cat

2N D

Mª VENTURA VANRELL

 mbvanrell@ceipjoanvenyiclar.cat

2N E

MARIA ANTÒNIA CÀNAVES

macanaves@ceipjoanvenyiclar.cat

3R A

JOAN PONS

jpons5@ceipjoanvenyiclar.cat

3R B

MIQUEL MESQUIDA

mmesquida5@ceipjoanvenyiclar.cat

3R C

MARIA ANTÒNIA OBRADOR

 mobrador1@ceipjoanvenyiclar.cat

3R D

RAFEL MIQUEL PASQUAL

rmiquel@ceipjoanvenyiclar.cat

4T A

MARGALIDA TABERNER

 mtabernerbarcelo@ceipjoanvenyiclar.cat

4T B

JOANA Mª PUJOL

 jmpujol@ceipjoanvenyiclar.cat

4T C

MARIA PUIG

 mpuig1@ceipjoanvenyiclar.cat

4T D

ANTÒNIA LLADÓ

allado@ceipjoanvenyiclar.cat

5È A

JOAN LLITERAS

 jlliteras@ceipjoanvenyiclar.cat

5È B

PILAR RIGO

mprigo@ceipjoanvenyiclar.cat

5È C

DOLORES PÉREZ

 dperez@ceipjoanvenyiclar.cat

5È D

PETRINA VIDAL

pvidal@ceipjoanvenyiclar.cat

5È E

AINA Mª ROIG

amroig1@ceipjoanvenyiclar.cat

6È A

SILVIA PITA

 spita@ceipjoanvenyiclar.cat

6È B

ESTHER CUBERO

 ecubero@ceipjoanvenyiclar.cat

6È C

ANTÒNIA CLADERA

 acladera@ceipjoanvenyiclar.cat

6È D

Mª MAGDALENA LLADÓ

mmllado@ceipjoanvenyiclar.cat

6È E

MIQUEL ÀNGEL GARROTE

magarrote@ceipjoanvenyiclar.cat

ANGLÈS:

CARME PACHECO

mcpacheco@ceipjoanvenyiclar.cat

JOANA Mª RIBAS

jmribas@ceipjoanvenyiclar.cat

FINA ORTIZ

fortiz@ceipjoanvenyiclar.cat

EDUCACIÓ FÍSICA:

ANTÒNIA BAUÇÀ

abauza@ceipjoanvenyiclar.cat

LAURA CANO

lcano@ceipjoanvenyiclar.cat

RELIGIÓ:

Mª DEL CARMEN VAQUERO

mcvaquero@ceipjoanvenyiclar.cat

UNITAT D’ORIENTACIÓ EDUCATIVA I PSICOPEDAGÒGICA

ORIENTADORA

XISCA LLITERES

xlliteras@ceipjoanvenyiclar.cat

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

MªANTÒNIA MELIÀ

mamelia@ceipjoanvenyiclar.cat

AUDICIÓ I LLENGUATGE

AINA SALVÀ

asalva@ceipjoanvenyiclar.cat

AUDICIÓ I LLENGUATGE

MARINA VILANOVA

mvilanova@ceipjoanvenyiclar.cat

PEDAGOGIA TERAPÈUTICA

MIQUELA ALCINAS

malcinas@ceipjoanvenyiclar.cat

PEDAGOGIA TERAPÈUTICA

Mª ANTÒNIA MAS

mmasguasp@ceipjoanvenyiclar.cat

PEDAGOGIA TERAPÈUTICA

MARINA BALLESTER

marinaballester@ceipjoanvenyiclar.cat

Aneu a la barra d'eines