EDUCACIÓ INFANTIL

3 ANYS A
XIMA MORENO
xima@ceipjoanvenyiclar.cat
3 ANYS B
ANTÒNIA DE PÀDUA CATANY
acatany@ceipjoanvenyiclar.cat
3 ANYS A NOU
IMMA PIJUÁN
ipijuan@ceipjoanvenyiclar.cat
3 ANYS B NOU
ANTÒNIA MUT
amut@ceipjoanvenyiclar.cat
4 ANYS A
PERE GUTIÉRREZ
jpgutierrez@ceipjoanvenyiclar.cat
4 ANYS B
CAROL FORNÉS
cfornes@ceipjoanvenyiclar.cat
4 ANYS A NOU
XISCA GUASP
fguasp@ceipjoanvenyiclar.cat
4 ANYS B NOU
Mª PAU BURGUERA
mpburguera@ceipjoanvenyiclar.cat
5 ANYS A
MARGALIDA HUGUET
mhuguet@ceipjoanvenyiclar.cat
5 ANYS B
XISCA GARAU
fgarau@ceipjoanvenyiclar.cat
5 ANYS A NOU
MARIA MAS
m.mas@ceipjoanvenyiclar.cat
5 ANYS B NOU
MARGALIDA BALLESTER
mballester4@ceipjoanvenyiclar.cat

Suport:
+1: MARGALIDA MESQUIDA
mmesquida2@ceipjoanvenyiclar.cat
+1: MARGALIDA JUAN
mjuan9@ceipjoanvenyiclar.cat
+1: MARGALIDA OBRADOR
mobrador2@ceipjoanvenyiclar.cat

AL: MARINA VILANOVA
mvilanova@ceipjoanvenyiclar.cat

PT: Mª MAGDALENA COLOM
mmcolom@ceipjoanvenyiclar.cat
PT: XISCA OBRADOR
fobrador@ceipjoanvenyiclar.cat

Anglès:
JOANA Mª RIBAS
jmribas@ceipjoanvenyiclar.cat

Música:

MARINA VERD
mverd@ceipjoanvenyiclar.cat

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

1R A
JOANA Mª SÁNCHEZ
jmsanchez@ceipjoanvenyiclar.cat
1R B
GABRIELA Mª SÁNCHEZ
gmsanchez@ceipjoanvenyiclar.cat
1R A NOU
MARIA SALVÀ
msalva@ceipjoanvenyiclar.cat
1R B NOU
ANTONI PUIG
apuig1@ceipjoanvenyiclar.cat
2N A
MARGALIDA LLADONET
mlladonet@ceipjoanvenyiclar.cat
2N B
ISABEL TOMÀS
itomas@ceipjoanvenyiclar.cat
2N A NOU
CARLES FERRER
cferrerjuan@ceipjoanvenyiclar.cat
2N B NOU
Mª VENTURA VANRELL
mbvanrell@ceipjoanvenyiclar.cat
3R A
Mª ANTÒNIA OBRADOR
mobrador1@ceipjoanvenyiclar.cat
3R B
JOAN PONS
jpons5@ceipjoanvenyiclar.cat
3R A NOU
JERÒNIA POCOVÍ
jpocovi@ceipjoanvenyiclar.cat
3R B NOU
MIQUEL MESQUIDA
mmesquida5@ceipjoanvenyiclar.cat
4T A 
JOANA Mª PUJOL
jmpujol@ceipjoanvenyiclar.cat
4T B
Mª JOSEP BAUZÀ
mjbauza@ceipjoanvenyiclar.cat
4T C
ANTÒNIA LLADÓ
allado@ceipjoanvenyiclar.cat
4T D
AINA Mª ROIG
amroig1@ceipjoanvenyiclar.cat
5È A 
JULIÀ PUJOL
jpujol@ceipjoanvenyiclar.cat
5È B
ELENA RIVAS
erivas@ceipjoanvenyiclar.cat
5È C
JOANA Mª GARCÍAS
jmgarcia@ceipjoanvenyiclar.cat
5È D
ANDREA RUIZ
aruizespinar@ceipjoanvenyiclar.cat
6È A
MARIA PUIG
mpuig1@ceipjoanvenyiclar.cat
6È B
MARGALIDA TABERNER
mtabernerbarcelo@ceipjoanvenyiclar.cat
6È C
SÍLVIA PITA
spita@ceipjoanvenyiclar.cat
Suport:
AD: Mª ANTÒNIA MELIÀ
mamelia@ceipjoanvenyiclar.cat
AL: AINA SALVÀ
asalva@ceipjoanvenyiclar.cat
AL: MARGALIDA JAUME
mjaume@ceipjoanvenyiclar.cat
PT: CRISTINA RODRÍGUEZ
crodriguez@ceipjoanvenyiclar.cat
PT: PILAR MAS
mpmas@ceipjoanvenyiclar.cat
PT: ANTÒNIA CLADERA
acladera@ceipjoanvenyiclar.cat
PT: XISCA OBRADOR
fobrador@ceipjoanvenyiclar.cat

Educació Física: 
MATEU SIMÓ
mscatala@ceipjoanvenyiclar.cat
CATI PERELLÓ
cperello@ceipjoanvenyiclar.cat

Anglès:
JOANA Mª RIBAS
jmribas@ceipjoanvenyiclar.cat
CARME PACHECO
mcpacheco@ceipjoanvenyiclar.cat
Mª MAGDALENA LLADÓ
mmllado1@ceipjoanvenyiclar.cat

Música:

MARGALIDA TABERNER
mtabernerbarcelo@ceipjoanvenyiclar.cat
MARINA VERD
mverd@ceipjoanvenyiclar.cat
MARIA SALVÀ
msalva@ceipjoanvenyiclar.cat

Orientadora: 
XISCA LLITERAS
xlliteras@ceipjoanvenyiclar.cat
CATI GARAU
cgarau@ceipjoanvenyiclar.cat

Religió:
ROSA Mª BARCELÓ
rbarcelo@ceipjoanvenyiclar.cat