CLAUSTRE

 

EDUCACIÓ INFANTIL

3 ANYS A
Xisca Garau
fgarau@ceipjoanvenyiclar.cat
3 ANYS B
Margalida Huguet
mhuguet@ceipjoanvenyiclar.cat
3 ANYS A NOU
Maria Mas
m.mas@ceipjoanvenyiclar.cat
3 ANYS B NOU
Mª Antònia Rigo
marigo@ceipjoanvenyiclar.cat
4 ANYS A
Joan Barceló
jbarcelo@ceipjoanvenyiclar.cat
4 ANYS B
Xisca Lladó
xllado@ceipjoanvenyiclar.cat
4 ANYS A NOU
Mª del Mar Murguía
mmmurguia@ceipjoanvenyiclar.cat
4 ANYS B NOU
Antònia Mut
amut@ceipjoanvenyiclar.cat
5 ANYS A
Miquela Mª Ferrer
mmferrer@ceipjoanvenyiclar.cat
5 ANYS B
Carol Fornés
cfornes@ceipjoanvenyiclar.cat
5 ANYS A NOU
Xisca Guasp
fguasp@ceipjoanvenyiclar.cat
5 ANYS B NOU
Mª Pau Burguera
mpburguera@ceipjoanvenyiclar.cat

Suport/Psicomotricitat:
Margalida Juan (3 anys)
mjuan9@ceipjoanvenyiclar.cat
Margalida Mesquida (4 anys)
mmesquida2@ceipjoanvenyiclar.cat
Margalida Obrador (5 anys)
mobrador2@ceipjoanvenyiclar.cat
Miquela Alcinas (PT)
malcinas@ceipjoanvenyiclar.cat
Marina Vilanova (AL)
mvilanova@ceipjoanvenyiclar.cat

Anglès:
Joana Mª Ribas
jmribas@ceipjoanvenyiclar.cat

Música:

Paula Martínez / Toni Amengual
pmartinezdelatorre@ceipjoanvenyiclar.cat

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

1R A
Margalida Lladonet
mlladonet@ceipjoanvenyiclar.cat
1R B
Bel Tomàs
itomas@ceipjoanvenyiclar.cat
1R A NOU
Margalida Martorell
mmartorellbarcelo@ceipjoanvenyiclar.cat
1R B NOU
Ventura Vanrell
mbvanrell@ceipjoanvenyiclar.cat

2N A
Joana Mª Sánchez
jmsanchez@ceipjoanvenyiclar.cat
2N B
Gabriela Sánchez
gmsanchez@ceipjoanvenyiclar.cat
2N A NOU
Mª Magdalena Lladó
mmllado1@ceipjoanvenyiclar.cat
2N B NOU
Toni Puig
apuig1@ceipjoanvenyiclar.cat

3R A
Antònia Lladó
allado@ceipjoanvenyiclar.cat
3R B
Juani Pujol
jmpujol@ceipjoanvenyiclar.cat
3R A NOU
Mª Josep Bauzà
mjbauza@ceipjoanvenyiclar.cat
3R B NOU
Aina Mª Roig
amroig1@ceipjoanvenyiclar.cat
4T A 
Mª Antònia Obrador
mobrador1@ceipjoanvenyiclar.cat
4T B
Joan Pons
jpons5@ceipjoanvenyiclar.cat
4T AN
Jerònia Pocoví
jpocovi@ceipjoanvenyiclar.cat
Raquel Perelló
rperello@ceipjoanvenyiclar.cat
4T BN
Miquel Mesquida
mmesquida5@ceipjoanvenyiclar.cat
5È A 
Maria Puig
mpuig1@ceipjoanvenyiclar.cat
5È B
Laura Bellod
lbellod@ceipjoanvenyiclar.cat
5È C
Antònia Cladera
acladera@ceipjoanvenyiclar.cat
5È D
Miquela Mª Pons
mmpons@ceipjoanvenyiclar.cat

6È A
Julià Pujol
jpujol@ceipjoanvenyiclar.cat
6È B
Sílvia Pita
spita@ceipjoanvenyiclar.cat
6È C
Lydia Romeu
lromeu@ceipjoanvenyiclar.cat
6È D
Margalida Taberner
mtabernerbarcelo@ceipjoanvenyiclar.cat
Educació Física: 
Catalina Perelló
cperello@ceipjoanvenyiclar.cat
Mateu Simó/
mscatala@ceipjoanvenyiclar.cat
Tomeu Ferrer
bferrer@ceipjoanvenyiclar.cat

Anglès:
Carme Pacheco
mcpacheco@ceipjoanvenyiclar.cat
Ylenia Calafat
ycalafat@ceipjoanvenyiclar.cat
Joana Mª Ribas
jmribas@ceipjoanvenyiclar.cat

Música:

Joan Pomar
jpomar@ceipjoanvenyiclar.cat

Equip de Suport:
Joana Aina Covas (AL)
jacovas@ceipjoanvenyiclar.cat
Marga Jaume (AL)
mjaume@ceipjoanvenyiclar.cat
Xisca Obrador (PT)
fobrador@ceipjoanvenyiclar.cat
Gloria Nerea Camacho (PT)
gncamacho@ceipjoanvenyiclar.cat
Raquel Perelló (PT)
rperello@ceipjoanvenyiclar.cat
Pilar Mas (PT)
mpmas@ceipjoanvenyiclar.cat
Rafel Suau (PT)
rsuau@ceipjoanvenyiclar.cat
Mª Antònia Melià (AD)
mamelia@ceipjoanvenyiclar.cat

Orientadora: 
Xisca Lliteras/
xlliteras@ceipjoanvenyiclar.cat
Maria Barceló Llull
mbarcelollull@ceipjoanvenyiclar.cat
Xisca Sánchez
xsanchez@ceipjoanvenyiclar.cat

Religió:
Rosa Mª Barceló
rbarcelo@ceipjoanvenyiclar.cat

Conserge:
Toni Nadal