Delegats

La Comissió de convivència i coeducació convoca periòdicament durant el curs la Junta de delegats per tractar diferents temes relatius al civisme i la convivència al nostre centre.

Són els portaveus del seu grup classe (de primer fins a sisè de primària) i tracten diferents propostes per millorar el funcionament i la dinàmica del nostre centre.