APORTACIONS AMIPA

L’Amipa del centre ha fet dues noves aportacions al centre: el rocòdrom al pati central i

els miralls de l’aula de psicomotricitat del pati d’educació infantil.