TUTORIES CURS 2021-2022

EDUCACIÓ INFANTIL

3 ANYS A

Catalina Panisa

cpanisa@

ceipjoanvenyiclar.cat

3 ANYS B

Carolina Fornés

cfornes@

ceipjoanvenyiclar.cat

3 ANYS A NOU

Xisca Guasp

fguasp@

ceipjoanvenyiclar.cat

3 ANYS B NOU

M.Pau Burguera

mpburguera@

ceipjoanvenyiclar.cat

4 ANYS A

Margalida Huguet

mhuguet@

ceipjoanvenyiclar.cat

4 ANYS B

Xisca Garau

fgarau@

ceipjoanvenyiclar.cat

4 ANYS A NOU

Maria Mas

m.mas@

ceipjoanvenyiclar.cat

4 ANYS B NOU

Margalida Ballester

mballester4@

ceipjoanvenyiclar.cat

5 ANYS A

Xima Moreno

xima@

ceipjoanvenyiclar.cat

5 ANYS B

Antònia Catany

acatany@

ceipjoanvenyiclar.cat

5 ANYS A NOU

Antònia Mut

amut@

ceipjoanvenyiclar.cat

5 ANYS B NOU

Imma Pijuan

ipijuan@

ceipjoanvenyiclar.cat


Suport:

Margalida Juan (3 anys)
mjuan9@ceipjoanvenyiclar.cat

Margalida Mesquida (4 anys)
mmesquida2@ceipjoanvenyiclar.cat

Margalida Obrador (5 anys)
mobrador2@ceipjoanvenyiclar.cat

Marina Vilanova (Audició i Llenguatge)
mvilanova@ceipjoanvenyiclar.cat

Tomeu Caldentey (Pedagogia Terapèutica)
tcaldentey@ceipjoanvenyiclar.cat

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

1R A
Margalida Lladonet
mlladonet@
ceipjoanvenyiclar.cat
1R B
Bel Tomàs
ptomas1@
ceipjoanvenyiclar.cat
1R A NOU
Mª Antònia Cànaves
macanaves@
ceipjoanvenyiclar.cat

1R B NOU
M.Bonaventura Vanrell
mbvanrell@
ceipjoanvenyiclar.cat
2N A
Gabriela Mª Sánchez
gmsanchez@
ceipjoanvenyiclar.cat
2N B
Joana Mª Sánchez
jmsanchez@
ceipjoanvenyiclar.cat
2N A NOU
Jerònia Pocoví
jpocovi@
ceipjoanvenyiclar.cat
2N B NOU
Toni Puig
apuig1@
ceipjoanvenyiclar.cat
3R A
Joana Mª Pujol
jmpujol@
ceipjoanvenyiclar.cat
3R B
Mª Josep Bauzà
mjbauza@
ceipjoanvenyiclar.cat
3R C
Antònia Lladó
allado@
ceipjoanvenyiclar.cat
3R D
Llorenç Cerdà
llcerda@
ceipjoanvenyiclar.cat

4T A 
Joan Pons
jpons5@
ceipjoanvenyiclar.cat

4T B
Miquel Mesquida
mmesquida5@
ceipjoanvenyiclar.cat

4T C
Mª Antònia Obrador
mobrador1@
ceipjoanvenyiclar.cat
4T D
Carles Ferrer Juan
cferrerjuan@
ceipjoanvenyiclar.cat
5È A 
Maria Puig
mpuig1@
ceipjoanvenyiclar.cat
5È B
Margalida Taberner
mtabernerbarcelo@
ceipjoanvenyiclar.cat
5È C
Sílvia Pita
spita@
ceipjoanvenyiclar.cat
6È A
Encarnación Casanova
ecasanova@
ceipjoanvenyiclar.cat
6È B
Pilar Rigo
mprigo@
ceipjoanvenyiclar.cat
6È C
Dolores Pérez
dperezdeleon@
ceipjoanvenyiclar.cat
6È D
Petrina Vidal
pvidal@
ceipjoanvenyiclar.cat
6È E
Aina Mª Roig
amroig1@
ceipjoanvenyiclar.cat


Especialistes i suport:


Educació Física: 
Mateu Simó Català: 1r, 2n i 3r de primària mscatala@ceipjoanvenyiclar.cat
Cati Perelló: 4t, 5è i 6è de primària cperello@ceipjoanvenyiclar.cat

Música:
Xisca Sbert: 3 i 4 anys mfsbert@ceipjoanvenyiclar.cat
Joan Pomar: 5 anys, 1r, 2n, 3r, 4t i 6è de primària jpomar@ceipjoanvenyiclar.cat
Margalida Taberner: 5è de primària mtabernerbarcelo@ceipjoanvenyiclar.cat

Anglès:
Joana Maria Ribas: Infantil i 5è de primària jmribas@ceipjoanvenyiclar.cat
Carme Pacheco: 1r, 2n i 3r de primària mcpacheco@ceipjoanvenyiclar.cat
Maria Magdalena Lladó: 4t i 6è de primària mmllado1@ceipjoanvenyiclar.cat

Religió:
Sandra Oncina: soncina@ceipjoanvenyiclar.cat

Orientadores: 
Xisca Lliteras: xlliteras@ceipjoanvenyiclar.cat
Maria Morlà: mmmorla@ceipjoanvenyiclar.cat


Equip de Suport educació Primària: 
Pilar Mas: mpmas@ceipjoanvenyiclar.cat
Maria Antònia Melià: mamelia@ceipjoanvenyiclar.cat
Margalida Jaume: mjaume@ceipjoanvenyiclar.cat
Antònia Cladera: acladera@ceipjoanvenyiclar.cat
Aina Salvà: asalva@ceipjoanvenyiclar.cat
Aina Maria Amengual: aamengual@ceipjoanvenyiclar.cat