CLAUSTRE

 

EDUCACIÓ INFANTIL

3 ANYS A
Xisca Garau
3 ANYS B
Margalida Huguet
3 ANYS A NOU
Maria Mas
3 ANYS B NOU
Mª Antònia Rigo
4 ANYS A
Joan Barceló
4 ANYS B
Xisca Lladó
4 ANYS A NOU
Mª del Mar Murguía
4 ANYS B NOU
Antònia Mut
5 ANYS A
Miquela Mª Ferrer
5 ANYS B
Carol Fornés
5 ANYS A NOU
Xisca Guasp
5 ANYS B NOU
Mª Pau Burguera

Suport/Psicomotricitat:
Margalida Juan (3 anys)
Margalida Mesquida (4 anys)
Margalida Obrador (5 anys)
Miquela Alcinas (PT)
Marina Vilanova (AL)

Anglès:
Joana Mª Ribas

Música:

Paula Martínez

EDUCACIÓ PRIMÀRIA

1R A
Margalida Lladonet
1R B
Bel Tomàs
1R A NOU
Margalida Martorell
1R B NOU
Ventura Vanrell

2N A
Joana Mª Sánchez
2N B
Gabriela Sánchez
2N A NOU
Mª Magdalena Lladó
2N B NOU
Toni Puig

3R A
Antònia Lladó
3R B
Juani Pujol
3R A NOU
Mª Josep Bauzà
3R B NOU
Aina Mª Roig
4T A 
Mª Antònia Obrador
4T B
Joan Pons
4T AN
Jerònia Pocoví
Raquel Perelló
4T BN
Miquel Mesquida
5È A 
Maria Puig
5È B
Laura Bellod
5È C
Antònia Cladera
5È D
Miquela Mª Pons

6È A
Julià Pujol
6È B
Sílvia Pita
6È C
Lydia Romeu
6È D
Margalida Taberner
Educació Física: 
Catalina Perelló
Mateu Simó/
Tomeu Ferrer

Anglès:
Carme Pacheco
Ylenia Calafat
Joana Mª Ribas

Música:

Joan Pomar

Equip de Suport:
Joana Aina Covas (AL)
Marga Jaume (AL)
Xisca Obrador (PT)
Gloria Nerea Camacho (PT)
Raquel Perelló (PT)
Pilar Mas (PT)
Rafel Suau (PT)
Mª Antònia Melià (AD)

Orientadora: 
Xisca Lliteras/
Maria Barceló Llull
Xisca Sánchez

Religió:
Rosa Mª Barceló

Serveis administratius:
Apol·lònia Antich

Conserge:
Toni Nadal