CLAUSTRE CURS 2021-2022

TUTORIES CURS 2021-2022

EDUCACIÓ INFANTIL

3 ANYS A

Catalina Panisa

cpanisa@

ceipjoanvenyiclar.cat

3 ANYS B

Carolina Fornés

cfornes@

ceipjoanvenyiclar.cat

3 ANYS A NOU

Xisca Guasp

fguasp@

ceipjoanvenyiclar.cat

3 ANYS B NOU

M.Pau Burguera

mpburguera@

ceipjoanvenyiclar.cat

4 ANYS A

Margalida Huguet

mhuguet@

ceipjoanvenyiclar.cat

4 ANYS B

Xisca Garau

fgarau@

ceipjoanvenyiclar.cat

4 ANYS A NOU

Maria Mas

m.mas@

ceipjoanvenyiclar.cat

4 ANYS B NOU

Margalida Ballester

mballester4@

ceipjoanvenyiclar.cat

5 ANYS A

Xima Moreno

xima@

ceipjoanvenyiclar.cat

5 ANYS B

Antònia Catany

acatany@

ceipjoanvenyiclar.cat

5 ANYS A NOU

Antònia Mut

amut@

ceipjoanvenyiclar.cat

5 ANYS B NOU

Imma Pijuan

ipijuan@

ceipjoanvenyiclar.cat

Suport:

Margalida Juan (3 anys)

mjuan9@ceipjoanvenyiclar.cat

Margalida Mesquida (4 anys)

mmesquida2@ceipjoanvenyiclar.cat

Margalida Obrador (5 anys)

mobrador2@ceipjoanvenyiclar.cat

Marina Vilanova (Audició i Llenguatge)

mvilanova@ceipjoanvenyiclar.cat

Tomeu Caldentey (Pedagogia Terapèutica)

tcaldentey@ceipjoanvenyiclar.cat