Escola Matinera

ATENCIÓ:

INFORMACIÓ PENDENT D’ACTUALITZAR PER AL CURS 2020-2021!

ORGANITZACIÓ:

Encarregada: Margalida Oliver Barceló

Adreçat a: alumnes d’Infantil i Primària.

Temporalització: sessions diàries de 6:30 a 8:30 h.

Lloc: menjador escolar.

Preu: 2€/hora.

 

PLANIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS.

Temps de berenar: els/les alumnes que ho desitgin podran berenar durant el període de guarderia. Cada infant el durà de casa seva.

Sessions de vídeo: projeccions de pel·lícules infantils i/o reportatges sobre la natura.

Planificació de racons de joc o de treball: Se disposarà de jocs de taula per tal de treballar la grafomotricitat en petit grup.

Els materials que es faran servir tendran finalitats diverses, com ara: encaixar, enfilar, apilar, classificar, associar, identificar, aparellar, pintar, dibuixar, etc.