Descripció

ELS MESTRES I FUNCIONAMENT

Els centres compten amb un total de 12 tutors/es d’educació infantil i 22 d’educació primària.

També compten amb els següents especialistes: 3 d’educació física (un d’ells és el director), 4,5 d’anglès, 3 de pedagogia terapèutica (una d’elles, cap d’estudis) 1 d’atenció a la diversitat, 2 de logopèdia, 1 especialista de música, 1 orientadora, 1 de religió, 5 mestres de suport a educació infantil (2 d’ells Cap d’Estudis i una Secretària del centre), 1 auxiliar de conversa, 1 conserge i 1 Auxiliar Administratiu.

Els mestres dediquen una hora setmanal a la tutoria de pares i mares:

DIMARTS DE 13:30h A 14:30h.

ENTRADES I SORTIDES

Per al bon funcionament del centre, aquestes es faran per les barreres del carrer Serrano.

Les famílies dels alumnes de primària esperaran els seus fills en el pati central, davall les escales d’accés al hall (exceptuant els de 1r i 2n que ho faran devora les aules modulars) i les dels alumnes d’infantil davant l’aula dels seus fills/es.