Presentació Amipa

El moviment associatiu de pares i mares d’alumnes és un model de participació social, políticament independent i plural, que aplega les famílies que comparteixen uns mateixos objectius: la millora de l’educació dels fills a les escoles.

Les AMPA promouen la participació de les famílies per tal d’assolir cotes més altes de qualitat en els centres educatius. Fan possible la col·laboració de pares i mestres per aconseguir la cohesió social de la comunitat educativa.

Organitzen activitats extraescolars i gestionen serveis. Supleixen les administracions amb les seves aportacions econòmiques.

Reivindiquen allò que creuen que és just, possibiliten un marc de debat sobre el funcionament del centre i participen en els seus òrgans de govern. Són el principal nexe d’unió entre l’escola i l’entorn.

L’AMPA del Ceip Joan Veny i Clar és una entitat sense afany de lucre integrada per la pràctica totalitat de les mares i pares d’alumnes de la nostra escola.

L’Associació col·labora amb l’equip directiu i amb els mestres del centre en tot allò que repercuteix en el bon funcionament del centre i en la millora de la seva oferta educativa.

L’AMPA s’ocupa fonamentalment d’organitzar activitats formatives, esportives i de lleure fora de l’horari lectiu, participa també en les festes i actes lúdics que duu a terme l’escola i forma part del Consell Escolar del col·legi

En definitiva el seu objectiu fonamental és contribuir a la millora de la qualitat de l’ensenyament que reben els nins.

El seu funcionament es basa en el diàleg i en la col·laboració amb els diversos sectors de la comunitat educativa.

Ens trobareu al Facebook clicant l’imatge: