JORNADES DE LIDERATGE PEDAGÒGIC

El nostre director, Tomeu Font, va participar a les I Jornades de Lideratge Pedagògic com a membre de la Junta Directiva d’ADIPMA (associació de directors i directores de Mallorca).

Aquestes jornades es varen dur a terme a la UIB i varen tractar temes d’inclusió i de lideratge emocional dels càrrecs directius.