DIA DE LA DONA I LA NINA A LA CIÈNCIA

Aquest any hem volgut conmemorar el Dia de la Dona i la Nina a la Ciència dedicant-lo a na Mary Sybilla Meriandona i científica entomòloga a la qual li apassionava observar els processos de canvi de la fauna i la flora.   
Per aquest motiu en Toni Nadal ha construït dos hotels d’insectes, refugis artificials per a diverses espècies d’insectes i altres artròpodes que necessiten forats i galeries excavades a la fusta morta per reproduir-se i passar l’hivern.