ALUMNAT EN PRÀCTIQUES

Donam la benvinguda a na Vera i a na Cristina i despedim a na Noa que ha estat aquests mesos amb nosaltres a Educació Infantil.
Donam la benvinguda a n’Aina, na Laura, na Joana i en Toni que realitzaran les pràctiques a Educació Primària.