RESOLUCIÓ BEQUES MENJADOR

A la pàgina Web de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa s’ha publicat la proposta de Resolució de la concessió dels ajuts de menjador per motius socioeconòmics i per motiu de desplaçament relatius a la convocatòria d’ajuts individualitzats de menjador del curs 2020-2021.

Adjuntam enllaç a la Proposta de resolució Salut!

http://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/proposta_de_resolucia_dajudes_de_menjador/

 

BEQUES MENJADOR

Aquests són els llistats provisionals de les beques de menjador.
Recordeu que cada alumne té assignat un codi que us vàrem fer arribar a les famílies.
Teniu un termini de 7 dies naturals per a qualsevol reclamació.